• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Iskolánk Névadója

Eörményesi Fiáth János 1635-ben látta meg a napvilágot.

Családjának gyökerei Krassó-Szörény megyében ( ma Románia területe ) találhatók. Itt van Örményes helység, ahonnan előnevüket vették. Mátyás király idejében tűnt fel a család, s a török uralom vége felé költözik át a Dunántúlra. Egyik ága Veszprém megyében, a másik Győrött telepszik le. Fiáth Család címere

A győri Fiáth János 1677-ben feleségül vette Fördős Katalint, az ő hozományaként szállt át a töltéstavai birtok „minden szántója, nádja és malma” a Fiáthok kezére, és több mint másfélszáz éven át( 1842-ig ) a család leszármazottjai mondhatták magukénak. Ezt a birtokot mindig veszélyeztette a török sereg, hisz a „fehérvári út” egyben a török hadak átvonulásának az útja is volt. Névadónk elődei adót fizettek e rettenetes népnek, így védték Töltéstavát.

Fiáth János azonban nem elődei útját követte, és nem a kényelmes megoldást választotta, hanem szembeszállt a törökkel szűkebb és tágabb hazájáért, Töltéstaváért és az akkori szegény, szétszabdalt, elhagyott Magyarországért.

Fiáth János volt a család nagyságának, hírnevének megalapozója. Mozgalmas élete során volt Győr város jegyzője, a város gyalogság fővajdája. Mint a győri hajdúk őrnagya 1686-ban az elsők közt hatolt fel az ostromlott Budavár falaira, s tűzte ki a török zászló helyett a magyar lobogót. Tette ezt bátorságból, hazaszeretetből, ezáltal hazánk és Európa felszabadult, és véget ért a török 150 éves uralma. 1691-1703 között Győr vármegye alispánja, 1688-1697 között Komárom megye alispáni tisztét is viselte. 1703-ban az Erdélyi Udvar Kancellária titkára, s 1711-ig e kormányszék tanácsosa. 1727-ben halt meg Pozsonyban.

 

Büszkék lehetünk rá!

Töltéstava birtokosa volt, nem futamodott meg sem a török, sem a halál elől. Pedig választhatta volna Bécs városának védelmét is.

Nem ezt tette!

Számunkra példaértékű, mert nem állt félre, megtette, amit kötelességének érzett, bátor, hazaszerető férfi volt!