• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Bemutatkozunk

Töltéstava község dinamikusan fejlődő, több mint 3000 lakosú település Győrtől mintegy 8 km-re, délre.motto1

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Tagiskolánk a Fiáth János Általános Iskola Győrsági Tagiskolája, ahonnan minden reggel iskolabusszal érkeznek a felső tagozatos diákok.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A mindennapi életben jól hasznosítható tudást nyújtunk, szem előtt tartva a gyerekek egyéni adottságait. Gazdag programválasztékunkkal és rendezvényeinkkel hozzájárulunk tanulóink iskolán kívüli ismeretszerzéséhez.

Fontosnak tartjuk, hogy a közösség, a gyerekek, a pedagógusok, a szülők, a falu lakói magukénak érezzék az iskolát, büszkék legyenek szellemiségére. Közösségépítő programjaink között egyaránt szerepelnek iskolai, osztályszintű és községi rendezvények. Legnépszerűbbek: sportnap, mikulás- és farsangi bál, falukarácsony, gyermeknap, őszi és tavaszi bütykölde. Leendő elsőseink és szüleik érdeklődését az iskolanyitogató programsorozattal keltjük fel.

Tantestületünk tagjai alapvető feladatuknak tartják a folyamatos szakmai, módszertani fejlődést. A rohamosan változó világban új kihívásokkal kell szembenéznünk, és tanítványainkat felvérteznünk azokkal a készségekkel és képességekkel, melyek nélkülözhetetlenek további tanulmányaikban, az életben. Sikereinket bizonyítják az országos felméréseken, felvételi vizsgákon elért eredmények.